bo-kich-dien-1000kv-6895

module kích điên cao áp 1000kv

110.000

Số Lượng