13

motor giảm tốc 6 – 12V 275 -550rpm

110.000

Số Lượng